Metaxas Hospitality Group
Metaxas Hospitality Group

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το συγκεκριμένο δώρο για τις ανάγκες κάποιας εκδήλωσης που οργανώθηκε από τον όμιλο Metaxas Hospitality Group. Σας παρουσιάζουμε μακέτες από το στάδιο σχεδιασμού του συγκεκριμένου δώρου. Σχεδιάστηκε η συσκευασία και οι ετικέτες για τρία Κρητικά προϊόντα που περιείχε το κουτί καθώς και συνοδευτική κάρτα.

Προϊόντα:

Box with Cretan Goods

FooterLogo