Μεγαλώσαμε με την κουλτούρα της φιλοξενίας

photo blog
Τα σπίτια στην Κρήτη είναι πάντα ανοιχτά για τον περαστικό, τον ξένο, ‘’Περάστε να σας φιλέψουμε’’ λέμε αμέσως μετά τον χαιρετισμό. Η φιλοξενία είναι ένα χρέος που κουβαλάμε χωρίς να το έχουμε αναλύσει και πολύ, δεν ξέρουμε αν δίνει χαρά στο σπίτι, κάποιου είδους ικανοποίηση ή προσθέτει γόητρο στον
FooterLogo